Avocat Chisinau

Vînd 
Chişinău
500 lei
gust83
141
Prestăm următoarele servicii:
• Consultații privind legislația Republicii Moldova
• Asistență şi reprezentare în instanţele de arbitraj şi cele de drept comun, în fond, apel și recurs
• Întocmirea cererilor, reclamațiilor, petițiilor, somațiilor etc.
• Întocmirea/modificarea contractelor
• Analiza juridică a actelor
• Reprezentare în fața organelor administrației publice
• Contestarea deciziilor sau a inactivității organelor administrației publice
• Asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită a hotărîrilor judecătorești
• Punerea în executare în Republica Moldova a hotarărîlor judecatorești străine
• Elaborarea strategiei de apărare în cauzele penale
• Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală (Poliţie, CNA, Procuratură etc.);
• Reprezentarea părților vătămate, întocmirea acțiunii civile pentru încasarea prejudiciului
• Întocmirea și depunerea cererii de adresare către CEDO
• Moştenire şi partajarea bunurulor succesorale
• Stabilirea faptului acceptării succesiunii, prelungirea termenului acceptării succesorale
• Contestarea valabilităţii testamentului
• Divorţ
• Partajarea averii
• Stabilirea pensiei de întreţinere a copilului
• Determinarea domiciliului copilului minor
• Încasarea datoriilor
• Înregistrarea de stat a societăților comerciale
• Obținerea autorizațiilor/aprobărilor de la organele administrației publice centrale și locale
• Întregistararea mărcii comerciale și a drepturilor de autor
• Asistență în procedura de acordare/prelungire a dreptului de şedere provizorie a cetăţenilor străini
• Consultație și asistență juridică la procurarea/vînzarea bunului imobil

Onorariul se stabilește prin negociere cu clientul, determinându-se cuantumul și alegându-se modalitatea de plată oportună (abonament, tarif orar, per acțiune) pentru fiecare caz în parte.

Pentru detalii accesați www.avocat-chisinau.md
500 lei
068093939

Talibanii au scos din eter Radio Azadi (Libertatea)

Putin propune crearea unei „uniuni a gazelor naturale” cu Kazahstan și Uzbekistan

Se află OSCE în fața unei crize existențiale?

„Au fost momente tensionate, însă doar acasă am avut anxietate, frică și panică”. Povestea din spatele unei misiuni de pacificare, trăită de locotenenta-colonelă Iulia Batista (FOTO)

Liderul chinez recunoaște că politica zero COVID a provocat proteste și sugerează relaxarea regulilor, potrivit unui oficial UE
Cod *
captcha
Greu de citit?Regenerează cod