Avocat Chisinau

Vînd 
Chişinău
500 lei
gust83
588
Prestăm următoarele servicii:
• Consultații privind legislația Republicii Moldova
• Asistență şi reprezentare în instanţele de arbitraj şi cele de drept comun, în fond, apel și recurs
• Întocmirea cererilor, reclamațiilor, petițiilor, somațiilor etc.
• Întocmirea/modificarea contractelor
• Analiza juridică a actelor
• Reprezentare în fața organelor administrației publice
• Contestarea deciziilor sau a inactivității organelor administrației publice
• Asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită a hotărîrilor judecătorești
• Punerea în executare în Republica Moldova a hotarărîlor judecatorești străine
• Elaborarea strategiei de apărare în cauzele penale
• Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală (Poliţie, CNA, Procuratură etc.);
• Reprezentarea părților vătămate, întocmirea acțiunii civile pentru încasarea prejudiciului
• Întocmirea și depunerea cererii de adresare către CEDO
• Moştenire şi partajarea bunurulor succesorale
• Stabilirea faptului acceptării succesiunii, prelungirea termenului acceptării succesorale
• Contestarea valabilităţii testamentului
• Divorţ
• Partajarea averii
• Stabilirea pensiei de întreţinere a copilului
• Determinarea domiciliului copilului minor
• Încasarea datoriilor
• Înregistrarea de stat a societăților comerciale
• Obținerea autorizațiilor/aprobărilor de la organele administrației publice centrale și locale
• Întregistararea mărcii comerciale și a drepturilor de autor
• Asistență în procedura de acordare/prelungire a dreptului de şedere provizorie a cetăţenilor străini
• Consultație și asistență juridică la procurarea/vînzarea bunului imobil

Onorariul se stabilește prin negociere cu clientul, determinându-se cuantumul și alegându-se modalitatea de plată oportună (abonament, tarif orar, per acțiune) pentru fiecare caz în parte.

Pentru detalii accesați www.avocat-chisinau.md
500 lei
068093939

Alexandr Stoianoglo a fost demis din funcția de procuror general, după 2 ani de suspendare

Buletinele de identitate și alte acte vor fi disponibile în format digital

Numărul morților, în Israel, a crescut la 1200

Casa Albă prezintă o strategie pentru contracararea riscurilor legate de inteligența artificială

Detenția jurnalistei Alsu Kurmasheva, prelungită
Cod *
captcha
Greu de citit?Regenerează cod