Specialist relatii internationale Directia relatii externe, comunicare si raportare

Ofertă de muncă 
Chişinău
CONCURS
143
A N U N Ț
cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea
funcției vacante în cadrul instituției publice
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

1. Denumirea funcției: specialist relații internaționale
Direcția relații externe, comunicare și raportare
2. Durata contractului individual de muncă: nedeterminată
3. Condiții obligatorii de participare:
- cunoașterea limbii de stat și a limbilor de circulație internațională, preferențial - engleza (scris, citit, nivel conversațional avansat);
- deținerea cetățeniei RM;
- studii diplomatice, relații internaționale, filolog limbi moderne/limbi străine sau alte domenii conexe;
- posedarea cunoștințelor diplomatice, cunoașterea organizațiilor internaționale;
- abilități de negociere, de lucru în echipă/cu publicul, dinamism.
- experiență profesională de minim un 2 ani în domeniu;
- cunoștințe de operare PC (Excel, Word, PowerPoint etc) .
4. Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:
- elaborează în coordonare cu șeful superior calendarul anual privind acțiunile pe segmentul relațiilor externe;
- comunică și colaborează cu toate subdiviziunile structurale ale Agenției, cu instituțiile omoloage din străinătate, delegații din țară și străinătate, misiuni diplomatice, gestionează corespondența operativă cu partenerii de dezvoltare;
- pregătește și gestionează pagina oficială web a Agenției în variantă engleză, precum și menține și dezvoltă rubrica ”cooperare internațională”;
- pregătește acțiuni de protocol, delegații din străinătate, sesiuni de informare pentru colaboratorii Agenției privind desfășurarea colaborării/programelor internaționale;
- întocmește situații statistice, rapoarte de activitate pe segment, raportări asupra derulării programelor de instruiri, baze de date aferente deplasărilor privind participarea colaboratorilor AIPA la congrese, simpozioane și stagii în străinătate etc.
5. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, et. 15 sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
- curriculum vitae;
- copia buletinului de identitate;
- copia carnetului de muncă;
- copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
- copia livretului militar (după caz);
- cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
- copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
- certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).
6. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 19 februarie 2018, inclusiv.
7. Date de contact: Secretar al Comisiei
Tel: (022) 221-898
E-mail: hr@aipa.gov.md
022 221-898
Cod *
captcha
Greu de citit?Regenerează cod

Cod *
captcha
Greu de citit?Regenerează cod