Seminar ,,Evidența Întreprinzătorilor Individuali și Gospodăriilor Țărănești. Aspecte contabile şi fiscale’’, 26.05.2018

Vînd 
Chişinău
700 lei
174
Scopul seminarului constă în instruirea specialiștilor în domeniul businessului individual în ceea ce privește cunoașterea şi utilizarea sistemului informational economic în activitatea ÎI și GȚ, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare a corectă.

Tematica:
1. Modul de ţinere a evidenţei contabile şi răspunderea acesteia;
2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;
3. Contabilitatea proprietăţilor pentru care se calculează uzura/amortizarea;
4. Contabilitatea stocului şi a numerarului;
5. Inventarierea patrimoniului;
6. Prezentarea şi completarea rapoartelor/dărilor de seamă specifice Î.I și G.Ț.

Obiectivele acestui seminar se focusează pe:
• utilizarea corectă a evidenței de specialitate,
• cunoașterea elementelor contabilităţii ale ÎI și GȚ,
• dezvoltarea deprinderilor de a recurge la noţiuni şi principii în abordarea problemelor practice,
• elaborarea şi respectarea unui program de lucru, atât individual, cât şi în echipe, pentru realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare.
Seminarul se bazează pe studii de caz (model de documente) şi aplicaţii practice pentru formarea deprinderilor, aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor.

Tarif participare seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 700 lei, preţ ce include materialul informativ și coffee break. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până la data de 24.05.2018.
Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminar:
Data: 26 mai 2018, (09:00 – 14:00)
Locaţie: Chișinău, Anton Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Specialist fiscal-contabil, practician

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri
700 lei
068 774 518
Cod *
captcha
Greu de citit?Regenerează cod

Cod *
captcha
Greu de citit?Regenerează cod